Vitafarm d.o.o.

Jačanje tržišne pozicije tvrtke Vitafarm d.o.o. s ciljem ostvarenja izvoznih rezultata

Tvrtka Vitafarm d.o.o. je uspješno provela projekt pod nazivom „Jačanje tržišne pozicije tvrtke Vitafarm d.o.o. s ciljem ostvarenja izvoznih rezultata“, referentnog broja KK.03.2.1.12.0065.

Svrha projekta jest povećanom primjenom ispitvanja i normi u konačnici, zajedno s pouzdanim i kvalitetnim kozmetičkim preparatima, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Više informacija o projektu:

Ukupna vrijednost projekta – 1.162.750,00

Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova – 930.200,00

Bespovratna sredstva – 790.670,00 kn

Privatni doprinos – 372.080,00 kn

Projekt je započeo 01. srpnja 2020. te je projekt završio 01. srpnja 2021.

Ciljevi i rezultati projektnog prijedloga:

  • Povećanje prihoda od prodaje do 2023. za 21%
  • Ostvarenje prihoda od internacionalizacije poslovanja za 50.000,00 kn
  • Certificirano 6 proizvoda do 2021.
  • Ostvaren nastup na minimalno 3 nova tržišta do 2023.
  • Povećan broj djelatnika za 1 dodatno do 2023.
  • Doprinos ostvarenju veće troškovne učinkovitosti – 8% manji troškovi proizvodnje do 2024.

„Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj“

„Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Vitafarm d.o.o.”

Kontakt osoba za više informacija: Tomislav Vodolšak, + 385 49 371 030, e-mail: info@vitafarm.hr

Više informacija možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr